Account aanmaken

Een wachtwoord moet uit minimaal 8 karakters bestaan en ten minste één hoofdletter en één speciaal teken (! @ # etc.) bevatten.